Prototyp

Prototyp

Prototyp (engl. Prototype) (von griechisch τò πρωτότυπον, „das Urbild“) bezeichnet:


Prototyp(e) in der Informatik ist:


Siehe auch:

Wiktionary Wiktionary: Prototyp – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • prototyp — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. prototyppie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} najstarszy znany wzór czegoś, który się naśladuje, zgodnie z którym coś się tworzy; pierwowzór : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prototyp… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Prototyp — Sm Modell, ideale Ausprägung erw. fach. (17. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus ml. prototypus; dieses aus gr. prōtótypon Urbild , aus gr. prõtos erster und gr. týpos Prägung (Typ).    Ebenso nndl. prototype, ne. prototype, nfrz. prototype, nschw.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • Prototyp — (v. gr.), 1) Hauptentwurf; 2) Urbild, Muster; 3) erster Abdruck von geformten od. gestochenen Arbeiten …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Prototyp — (griech.), Ur , Musterbild …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Prototyp — Prototyp, s.v.w. Urbild, Urtypus, z.B. das internationale Meterprototyp …   Lexikon der gesamten Technik

  • Prototyp — Prototȳp (grch.), Urbild, Musterbild …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Prototyp — Prototyp, Urbild; der erste Abdruck …   Herders Conversations-Lexikon

  • Prototyp — Muster; Modell; Normal (fachsprachlich); Inbegriff; Verkörperung; Urbild * * * Pro|to|typ 〈m. 23〉 1. Urbild, Vorbild, Muster, Archetyp 2. Normalmaß 3. erster Abdruck 4 …   Universal-Lexikon

  • prototyp — m IV, D. u, Ms. prototyppie; lm M. y «pierwotny, najwcześniejszy wzór czegoś, według którego coś się tworzy, który się naśladuje; pierwszy wykonany według dokumentacji model maszyny lub urządzenia, stanowiący, po odpowiednich próbach i badaniach …   Słownik języka polskiego

  • Prototyp — Idealbeispiel, Idealbild, Idealtyp, Idealtypus, Inbegriff, in Person, Leitbild, Musterbild, Urbild, [vollkommene] Verkörperung; (geh.): Inbild; (bildungsspr.): Inkarnation, Modell, Personifikation; (oft abwertend od. iron.): Ausbund; (geh.… …   Das Wörterbuch der Synonyme


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.