προς-φθεγκτός


προς-φθεγκτός

προς-φθεγκτός, angeredet, οὐδὲ σοῠ φωνῆς ἔτι γενήσομαι προςφϑεγκτός, Soph. Phil. 1056. In dor. Form, ποτιφϑεγκτά, Anyte 16 (VII, 649), anredend.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.