προς-φθεγκτήριος


προς-φθεγκτήριος

προς-φθεγκτήριος, = Folgdm, Poll. 3, 36, δῶρα, Gaben, welche der Braut bei der ersten Anrede dargebracht werden.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.