προς-χωρέω [2]


προς-χωρέω [2]

προς-χωρέω, hinzugehen, hinzutreten; στρατόπεδον τῷ στρατοπέδῳ, Her. 4, 112; Thuc. 3, 32; von der Sonne, sich nähern, Xen. Mem. 4, 3, 8. – Gew. übtr., beitreten, der Partei oder der Meinung eines Andern, d. i. sie billigen, einwilligen, τοῖς τοῦδε προςχωρεῖν λόγοις, Soph. Phil. 952; πρὸς τὰς ἀνϑρωπηΐας γνώμας, Her. 8, 60, 3; προςεχώρησαν καὶ Μεγαρῆς Ἀϑηναίοις εἰς ξυμμαχίαν, Thuc. 1, 103; fut. aus med., Plat. Rep. VII, 539 a; Xen. u. Folgde, oft Pol., 1, 17, 2. 1, 29, 3 u. sonst. – Sich für überwunden erklären, sich ergeben, Xen. Hell. oft, vgl. 1, 2, 3. 6, 9. 4, 8, 30. – Auch = nahe kommen, übereinkommen, ähnlich sein, im perf., τινί, Her. 4, 104, πρός τι, 1, 172.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.