πηρόω


πηρόω

πηρόω, lähmen, verletzen, verstümmeln; κἄν τι πηρώσω γέ σοι τὸν παῖδα τύπτων, Ar. Ran. 622; τὴν ἐρωτικήν μοι τέχνην μήτε ἀφέλῃ μήτε πηρώσῃς δι' ὀργήν, Plat. Phaedr. 257 a; bes. an den Gliedern od. Sinnenwerkzeugen verletzen, blenden u. dgl., τὸ σκέλος πεπηρωμένος, Dem. 18, 67, wie γυῖα πηρωϑείς Jac. A. H. p. 147; τὸν βλέποντα ὑπὸ τοῦ πεπηρωμένο υ ὁδηγεῖσϑαι, S. Emp. adv. math. 32; auch übertr., πεπηρωμένος πρὸς ἀρετήν, Arist. eth. Nic. 1, 9, 4; πεπήρωται πρὸς γνῶσιν, S. Emp. adv. log. 1, 55.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • πεπηρωμένα — πηρόω maim perf part mp neut nom/voc/acc pl πεπηρωμένᾱ , πηρόω maim perf part mp fem nom/voc/acc dual πεπηρωμένᾱ , πηρόω maim perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπήρωσθε — πηρόω maim perf imperat mp 2nd pl πηρόω maim perf ind mp 2nd pl πηρόω maim plup ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πηροῖ — πηρόω maim pres ind mp 2nd sg πηρόω maim pres opt act 3rd sg πηρόω maim pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πηροῦν — πηρόω maim pres part act masc voc sg πηρόω maim pres part act neut nom/voc/acc sg πηρόω maim pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πηρώσω — πηρόω maim aor subj act 1st sg πηρόω maim fut ind act 1st sg πηρόω maim aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπηρωμέναι — πηρόω maim perf part mp fem nom/voc pl πεπηρωμένᾱͅ , πηρόω maim perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπηρωμένον — πηρόω maim perf part mp masc acc sg πηρόω maim perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπηρωμένων — πηρόω maim perf part mp fem gen pl πηρόω maim perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπηρώμεθα — πηρόω maim perf ind mp 1st pl πηρόω maim plup ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πηρουμένων — πηρόω maim pres part mp fem gen pl πηρόω maim pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πηροῦντα — πηρόω maim pres part act neut nom/voc/acc pl πηρόω maim pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.