γεύω


γεύω

γεύω (gustare, gustus, also Wurzel ΓΥ mit Guna, nicht ΓΕF), activ. = zu kosten geben, kosten lassen, med. = kosten. Hom. nur med., fut. und aor., fünfmal: Odyss. 17, 413 προικὸς γεύσεσϑαι Ἀχαιῶν, davon essen, v. l. γεύσασϑαι; übertr. 20, 181 χειρῶν γεύσασϑαι; 21, 98 ὀιστοῦ γεύσεσϑαι; Iliad. 21, 61 δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο γεύσεται; 20, 258 ἀλλ' ἄγε ϑᾶσσον γευσόμεϑ' ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχεί. ῃσιν. – Folgende, activ.: τινά τινος Her. 7, 46; vgl. Alex. Ath. III, 123 e; Anaxipp. ib. IX, 404 (v. 27); γευστέον αἵματος τοὺς παῖδας, man muß kosten lassen, Plat. Rep. VII, 537 a; übertr., δούλους ἔγευσε τιμῆς ἐλευϑέρας, Plut. Lyc. et Num. 1; τινά τι Eur. Cycl. 149; vgl. Eubul. Ath. I, 28 f; τοὺς Ἔλληνας ἥδιστον ποτὸν ἐλευϑερίας γεύσαντες Theop. com. bei Plut. Lys. 13. – Häufiger med., kosten, τινός; oft comici; διαίτης, μέλιτος, Plat. Legg. VI, 762 e Rep. VIII, 559 d; übertr.; gew. Fechterausdruck, vgl. Plat. Rep. II, 358 e; Pind. ἀλκῆς P. 9, 61; ἀέϑλων 10, 11; πόνων N. 6, 25; Eur. Herc. fur. 1353; ἀρετῶν, ὕμνων, Pind. N. 3, 40 I. 4, 22; πένϑους Eur. Alc. 1072; κακῶν Luc. Nigr. 28; ἀνδρός τι N. 7, 86; ἀρχῆς Her. 4, 147; τῶν νόμων γευσάμενοι Plat. Legg. VI, 752 c; διαίτης γεγευμένον εἶναι 762 e; μαϑήματος, λόγων Rep. V, 475 c VII, 539 b; ἀλλήλων ἐγέγευντο Thuc. 2, 70; genießen, ἥβης Ep. ad. 741 (App. 238); ἀνδρός, im obscönen Sinne, Aesch. frg. 219. Uebh. Kenntniß von etwas aus eigener Erfahrung erlangen. Seltener c. acc., Arist. poet. 22; Anthol. VI, 120.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • γεύω — give a taste pres subj act 1st sg γεύω give a taste pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεύω — βλ. γεύομαι …   Dictionary of Greek

 • γεῦσον — γεύω give a taste aor imperat act 2nd sg γεύω give a taste fut part act masc voc sg γεύω give a taste fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεύεσθε — γεύω give a taste pres imperat mp 2nd pl γεύω give a taste pres ind mp 2nd pl γεύω give a taste imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεύσει — γεύω give a taste aor subj act 3rd sg (epic) γεύω give a taste fut ind mid 2nd sg γεύω give a taste fut ind act 3rd sg γεῦσις sense of taste fem nom/voc/acc dual (attic epic) γεύσεϊ , γεῦσις sense of taste fem dat sg (epic) γεῦσις sense of taste… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεύσω — γεύω give a taste aor subj act 1st sg γεύω give a taste fut ind act 1st sg γεύω give a taste aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεύσῃ — γεύω give a taste aor subj mid 2nd sg γεύω give a taste aor subj act 3rd sg γεύω give a taste fut ind mid 2nd sg γεύσηι , γεῦσις sense of taste fem dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεύῃ — γεύω give a taste pres subj mp 2nd sg γεύω give a taste pres ind mp 2nd sg γεύω give a taste pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεγευμένον — γεύω give a taste perf part mp masc acc sg γεύω give a taste perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεγευμένων — γεύω give a taste perf part mp fem gen pl γεύω give a taste perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεγεύμεθα — γεύω give a taste perf ind mp 1st pl γεύω give a taste plup ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.