πρόῤ-ῥησις


πρόῤ-ῥησις

πρόῤ-ῥησις, , das Vorhersagen, Agath. 69 (XI, 382); – der vorher ausgesprochene Befehl, Thuc. 1, 49; τὴν πρόῤῥησιν προαγορεύων, Plat. Legg. IX, 871 c, vgl. X, 888 a; ἐκ προῤῥήσεως πολεμεῖν τινι, Dem. 9, 13. – Bei Antiph. 5, 88 stehen αἱ διωμοσίαι καὶ τὰ τόμια καὶ αἱ προῤῥήσεις καὶ τἄλλ' ὁπόσα γίγνεται τῶν δικῶν ἕνεκα τοῠ φόνου neben einander, womit Luc. de sacrit. 12 zu vergleichen; ϑέμενοι δὲ βωμοὺς καὶ προῤῥήσεις καὶ περιῤῥαντήρια προςάγουσι τὰς ϑυσίας, was nach Antiph. 6, 34, προαγορεύειν εἴργεσϑ αι τῶν νομίμων, auf den die Unreinen, Mordbefleckten von der Theilnahme an den Opfern ausschließenden Spruch zu gehen scheint, wie Luc. a. a. O. 13 folgen läßt τὸ πρόγραμμά φησι, μὴ παριέναι εἴσω τῶν περιῤῥαντηρίων, ὅςτις μὴ καϑαρός ἐστι τὰς χεῖρας.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.