πραξι-κοπέω


πραξι-κοπέω

πραξι-κοπέω, durch einen listigen Streich, durch Ueberraschung od. Verrath ausführen, List u. Verrath vorhaben, unternehmen; πόλιν, gegen eine Stadt, Pol. 3, 69, 1. 8, 11, 3; πραξικοπήσας ἔσχε τὴν πόλιν, 1, 18, 9, vgl. 2, 57, 2; Κλεομένους πεπραξικοπηκότος αὐτούς, 2, 46, 2, da er sie überlistet hatte.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.