προ-πολέω


προ-πολέω

προ-πολέω, = προπολεύω, auch im med., φωνὴ προπολουμένη, Achill. Tat. 4, 15, des Priesters, die den Willen der Gottheit verkündende.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.