προςπορεύομαι


προςπορεύομαι

προςπορεύομαι, pass., hinzugehen, τινί, zu Einem, Pol. 4, 3, 13; an Etwas gehen, sich an Etwas machen, εὐλαβῶς προςπορεύεσϑαι πρὸς πᾶν παρὰ τὴν κοινὴν ἔννοιαν λεγόμενον, 10, 27, 8; aber προςπορεύεσϑαι πρὸς τὴν ἀγορανομίαν ist = sich um die Aedilität bewerben, 10, 4, 1 u. öfter, mit der v. l. προπορ.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.