προς-στερνίζομαι


προς-στερνίζομαι

προς-στερνίζομαι, an seine Brust drücken, umarmen; Long. 3, 23; Schol. Theocr. 3, 48.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.