προς-ταλαιπωρέω


προς-ταλαιπωρέω

προς-ταλαιπωρέω, auch als dep. pass., dabei, darüber dulden, leiden, auch Geduld haben, aushalten; Ar. vrbdt ἀνάσχεσϑ' ὦ 'γαϑαὶ καὶ προςταλαιπωρήσατέ γ' ὀλίγον χρόνον, Lys. 765; τῷ δόξαντι καλῷ, Thuc. 2, 53; Plut.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.