adoleo


adoleo

ad-oleo, uī, ēre, 1) intr. duften, riechen, unde hic unguenta adolent? Plaut. Cas. 236 (Schöll bl. olent). – II) tr. duften machen, 1) als t.t. der Opferspr. (s. Heräus Tac. hist. 2, 3, 10), a) (mit und ohne flammis) in Duft-, in Dampf aufgehen lassen = ein Opfer aufdampfen-, auflodern lassen, verbenas, Verg.: viscera tauri flammis, Ov. – honores alci, jmdm. Ehren in Opferdampf darbringen, jmd. durch Opferdampf verherrlichen, Iunoni, Verg.: aris, Ov. – b) den Altar aufdampfen lassen, d.i. durch Opferfeuer, durch Opfer ehren, -verherrlichen, altaria flammis, Lucr., taedis, Verg., precibus et igne puro, Tac.: flammis Penates (= focos), Verg.: cruore captivo aras, Tac. – 2) in Rauch aufgehen lassen, verbrennen übb., alqd, Ov. met. 1, 492: alqd igne, Col. 12, 31. – / Perf. adolevit, Enn. b. Lact. 1, 11, 63; vgl. Prisc. 9, 53. – Partiz. Perf. adultus, Val. Antias bei Prisc. 9, 53. Apul. met. 11, 24.


http://www.zeno.org/Georges-1913. 1806–1895.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ԽՆԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0954 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c ն. ԽՆԿԵՄ μυρίζω unguentis imbuo. որ գրի եւ ԽՆԳԵՄ. Խնկօք եւ իւղովք պատել. զմռսել. անուշահոտ կացուցանել. ըստ յն. մեռոնել. *Յառաջագոյն խնկեաց(կամ խնգեաց) զմարմին իմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՆԿ — (խընկոյ կամ խնկոյ. ոց.) NBH 1 0984 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c գ. ԽՈՒՆԿ θυμίαμα, ἅρωμα incensum, suffitus, aroma . տե՛ս եւ ԿՆԴՐՈՒԿ. λίβανος thus, tus. գրի եւ ԽՈՒՆԳ. որ եւ թ. կէօնլիք, քիւննիւք. Խիժ կամ աւիշկ ծառայ յարաբիա,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 1018 Chronological Sequence: Early classical, 12c ն. θυμιάζω, θυμιάω adoleo, suffitum facio, suffio. Այրելով զխունկս ʼի ծուխ լուծանել կամ ծխել. խունկ արկանել՝ մատուցանել. խնկել. խունկ ծխել. ... *Ծխել խունկ. կամ խունկս ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԵՆՃԵՐԵՄ — ( ) NBH 2 0179 Chronological Sequence: 10c, 11c չ. ՃԵՆՃԵՐԵԼ. ՃԵՆՃԵՐԱԼ կամ ՃԵՆՃԵՐԵԼ. Ձայն հանել ճանճերոյ կամ մեղուաց. բզզալ. *Շատ ճենճերաս ʼի ծակն, ʼի փեթակն ճանճիկ, անդ տըզզա՛ բզզա՛: Ակկարովնեան ճանճիցն ճենճերելով ճեմեալք ճոռոմաբանեն. Մագ. ՟Ը: ն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋԱԿԻԶԵՄ — (եցի.) NBH 2 0513 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c ն. ὀλοκαυτέω, ὀλοκαυτίζω totum comburo, totam victimam cremo ὀλοκαρπόω totum adoleo, in holocaustum offero. Ողջոյն կիզուլ. ողջակէզ մատուցանել. զբոլորն այրել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Алтарь — (слав. олтарь, лат. altaria, altare; этимология термина неясна: возможно, от adoleo воскурять [благовония], сожигать или alo кормить, питать; традиц. толкование возвышенный жертвенник фиксирует лишь внеш. особенность А.) 1) жертвенник,… …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

  • al-2 —     al 2     English meaning: “to grow; to bear”     Deutsche Übersetzung: “wachsen; wachsen machen, nähren”     Material: O.Ind. an ala “ fire “ (“ the glutton “, W. Schulze KZ. 45, 306 = Kl. Schr. 216); Gk. νεᾱλής “ cheerful, strong “ (νέος +… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • al-4 —     al 4     English meaning: “to burn”     Deutsche Übersetzung: “brennen”     Material: O.Ind. alütam n. “ fire, blaze, coal “ (also ulmukam “fire”); Lat. adoleō “ to worship, offer sacrifice, burn a sacrifice; to sacrifice on an altar; in gen …   Proto-Indo-European etymological dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.