Epimédes


Epimédes

EPIMÉDES, is, Gr. Ἐπιμήδης, εος, einer von den idäischen Daktylen, welchen Rhea den jungen Jupiter anvertrauete. Pausan. El. prior. c. 7. p. 299. Sieh Dactyli Idæi.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Dactyl (mythology) — In Greek mythology, the Dactyls (from Greek Δάκτυλοι fingers ) were the archaic mythical race of small phallic male beings associated with the Great Mother, whether as Cybele or Rhea. Their numbers vary, but often they were ten spirit men so like …   Wikipedia

  • Dáctilo (mitología) — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Dáctilo. En la mitología griega, los Dáctilos (en griego antiguo Δάκτυλοι, ‘dedos’) fueron una raza arcaica de hombrecillos fálicos relacionados con la Gran Madre, bien Cibeles… …   Wikipedia Español

  • 243 Ida — Galileo image of 243 Ida. The tiny dot to the right is its moon, Dactyl. Discovery[1] and designation …   Wikipedia

  • Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/E — Töpfer und Vasenmaler   A B C D E F G H I J K …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/P — Töpfer und Vasenmaler   A B C D E F G H I J …   Deutsch Wikipedia

  • Dactyl —  Cet article concerne la lune astéroïdale. Pour les créatures mythologiques, voir Dactyles. Dactyl …   Wikipédia en Français

  • Oráculo de Olimpia — Reconstrucción del Templo de Zeus en Olimpia. Olimpia fue en la Antigüedad el recinto de un santuario ofrecido al dios Zeus. Fue así mismo el antiguo emplazamiento de los Juegos Olímpicos, celebrados cada cuatro años. En la península griega del… …   Wikipedia Español

  • (243) Ида — У этого термина существуют и другие значения, см. Ида. (243) Ида Открытие Первооткрыватель Иоганн Пализа …   Википедия

  • Dactylii Daei — DACTỸLII DAEI, oder, wie sie auch insgemein genannt werden, Idæi Dactyli, Gr. Ἰδαῖοι Δάκτυλοι, haben den Namen theils von dem Berge Ida, in Kreta; Hellanicus ap. Nat. Com. lib. IX. c. 7. theils von δάκτυλος, ein Finger, weil sie die ihnen… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • IDAEI Dactyli — magnae Matris ministri et assessores dcti fuêrunt, silii Minervae et Solis, vel (ut alii volunt) Saturni et Alciopes Strabo l. 8. p. 355. et dicuntur alias Corybante:. Dicuntur autem Idaei, quod sub Ida habitarent, idaeos dactylos decem Sophocles …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.