Aphácitis


Aphácitis

APHÁCITIS, idis, Gr. Ἀφακίτις, ιδος, ein Beynamen der Venus, welche ihren Tempel zwischen Heliopolis und Byblos, an oder auf dem Libanon, an einem Orte hatte, welcher Aphaca hieß, den aber endlich Constantin der Große zerstören ließ. Voss. Theol. gentil. lib. II. c. 36. Es fand sich darinnen ein berühmtes Orakel, und bey demselben ein kleiner See, der einem Wasserbehälter glich. Diejenigen, welche dahin kamen, die Göttinn um Rath zu fragen, warfen etwas zum Geschenke hinein, es mochte seyn, was es wollte. War es der Venus angenehm, so sank es unter: verwarf sie es hingegen, so schwamm es oben, wenn es auch Silber oder Gold gewesen wäre; welches beydes den Palmyrenern in verschiedenen Jahren begegnet seyn soll. Es ließ sich auch zu gesetzten Zeiten, wenn man zusammen kam, in der Nähe des Tempels und dieses Sees ein Feuer sehen, welches einer Fackel oder Kugel glich. Zosim. Hist. L. I. p. 16.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • PHACETIS seu PHACITIS — seu etiam Aphacitis, memorata Hygino in Poet. astronom. vel filia erat Veneris vel Venus ipsa, quae Dea Syria vocatur. Aphacitis certe Venus memoratur Eusebio in vita Constantini l. 3. c. 53. Nam Graece est, Ἄλσος καὶ τέμενος εν ἀκρωρείας μέρει… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Aphaca — was a city of Seleucid Syria, where Aphrodite Aphacitis was worshipped. It is the source of the river Adonis. Located near Afka in modern Lebanon, it is believed by some to be the site of the Asherite city of Aphik.ee also*Mount Lebanon *Byblos …   Wikipedia

  • Architis — ARCHITIS, is, wenn das Wort anders richtig gelesen wird, weil einige Dercitis, Atargatis und Aphacitis lieber haben wollen, war ein Namen der Venus, welche auf dem Berge Libanon verehret wurde. Ihr Bildniß daselbst war in der Stellung einer… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Venvs — VENVS, ĕris, Gr. Ἀφροδίτη, ης, (⇒ Tab. X.) 1 §. Namen. Dieser soll von venio herkommen, weil diese Göttinn zu allen kömmt. Cic. de N.D. l. II. c. 27. p. 1183. & l. III. c. 24. p. 1200. Jedoch wollen andere zu dessen Stammworte lieber das… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • DII — ingenii ab Unius notitia exerrantis figmentum, tot fuêre apud Gentiles, quot deprehendêrunt vel usui suo, vel terrori, vel admirationi apta instrumenta; omisso Eo, qui solus horum Auctor, naturâ suâ invisibilis, per visibilia haec sua opera ipsis …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.