Apostrophia


Apostrophia

APOSTROPHIA, æ, Græc. Ἀποστροφία, ας, ein Beynamen der Venus, welchen ihr die Harmonia, des Kadmus Gemahlinn, beylegete, und damit wollte, daß solche Göttinn die Gedanken der Menschen von bösen und unverantwortlichen Begierden und Lüsten abwenden möchte. Pausan. Bœot. c. 16. v. 566. Es ist solcher von ἀπὸ und τρέφω zusammen gesetzet, und wird lateinisch zwar aversatrix, Interpr. Pausan. l. c. besser aber Avorta, oder auch Averrunca, die Abwenderinn gegeben. Kuhn. ad Pausan. l. c.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • APOSTROPHIA — Veneris cognomen, quae in hunc finem sic a Cadmo cognominata, ut ab omnibus spurcis artibus avocaret, et ab obscena libidine, et a concupiscentiis averteret. Pausan. l. 1. et 9 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Aphrodīte [1] — Aphrodīte (lat. Venus), Göttin der Schönheit, des weiblichen Reizes u. der Liebe; nach Ein. Tochter des Zeus u. der Dione, nach der gewöhnlichen Mythe aber entstand sie aus der, von Saturn seinem Vater Uranos (s.d.) entrissenen Zeugungskraft,… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Epistrophia — EPISTROPHIA, æ, Gr. Ἐπιστροφία, ας, ein Beynamen der Venus, unter welchem sie von den Megarensern verehret wurde. Pausan. Att. c. 40. p. 75. Einige nennen sie demnach Lateinisch Procuratricem; Interpr. Paus. l. c. andere aber aber lieber… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Pandémos — PANDÉMOS, i, Gr. Πάνδημος, ου, ein Beynamen der Venus, deren Verehrung unter diesem Namen Theseus zuerst einführete, als er alle die zerstreueten Stämme in eine Stadt zusammen gebracht hatte. Pausan. Att. c. 22. p. 38. Sie könnte daher denn so… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Venvs — VENVS, ĕris, Gr. Ἀφροδίτη, ης, (⇒ Tab. X.) 1 §. Namen. Dieser soll von venio herkommen, weil diese Göttinn zu allen kömmt. Cic. de N.D. l. II. c. 27. p. 1183. & l. III. c. 24. p. 1200. Jedoch wollen andere zu dessen Stammworte lieber das… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • VENUS — I. VENUS ab antiquis amorum, gratiarum, pulchritudinis, deliciarum, voluptatumque omnium habita est Dea: ita dicta a veniendo, quod ad omnes res veniat, ut auctore est Cicer. l. 3. de Nat. Deor. c. 24. Hanc Poetae, ex spumâ maris et Caeli… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.