CLIS

CLIS ist die Abkürzung von

Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • clis — clis·to·gas·tra; phy·so·clis·ti; clis·to·car·pous; clis·to·gam·ic; clis·tog·a·mous; phy·so·clis·tic; phy·so·clis·tous; …   English syllables

  • CLIS — Classe d intégration scolaire Cet article fait partie d’une série sur le système éducatif français École maternelle en France …   Wikipédia en Français

  • CLIS — Corporate Library And Information Services (Sun) …   Acronyms

  • CLIS — Carcinoma lobulillar in situ …   Diccionario de siglas médicas y otras abreviaturas

  • CLIS — Corporate Library And Information Services (Sun) …   Acronyms von A bis Z

  • CLIS — Classe d Intégration Scolaire. Dans l Éducation nationale, classes spéciales pour enfants handicapés mentaux ou moteurs …   Sigles et Acronymes francais

  • clis — eo, i (G). A bedroom; an inclination …   Dictionary of word roots and combining forms

  • CLIS (Commission locale d'information) — Commission locale d information Une Commission locale d information (CLI) ou Commission locale d information et de surveillance (CLIS) est une structure d information et de concertation obligatoirement[1] mise en place par certaines installation… …   Wikipédia en Français

  • məclis — is. <ər.> 1. Bir məsələ haqqında danışmaq üçün düzəldilən yığıncaq, toplaşmış adamlar heyəti; toplanış, iclas. . . Çünki bu bir məclisi xasdır, ona binaən mənim tərəfimdən icazət olunur ki, oturasınız. M. F. A.. Hərzə nə şura və nə məclis… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmməclis — is. <fars. həm və ər. məclis> Bir yerdə oturub duran, məclis yoldaşı olan; həmnişin. Hər kəs <Lütfəli bəylə> bir, ya iki dəfə həmməclis və həmsöhbət olsaydı, yəqin onu sevərdi. . İ. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.