Denkmäler der Volksrepublik China (Fujian)

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Fujian (Abk. Min), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Gutian huiyihuizhi 古田会议会址 1-18 Shanghang xian 上杭县 Stätte der Gutian-Konferenz (Dez. 1929 - Jan. 1930) (Kreis Shanghang)
Anping qiao (Wuli qiao) 安平桥(五里桥) 1-59 Jinjiang shi 晋江市 Anping-Brücke (Jinjiang) 安海鎮的安平橋.JPG
Qingjing si 清净寺 1-87 Quanzhou shi 泉州市 Qingjing-Moschee (Quanzhou) Mosque in Quanzhou, Fujian, China.jpg
Hualin si dadian 华林寺大殿 2-19 Fuzhou shi 福州市 Haupthalle des Hualin-Tempels (Fuzhou) Hualinsi 2.jpg
Kaiyuan si 开元寺 2-20 Quanzhou shi 泉州市 Kaiyuan-Tempel (Quanzhou) Quanzhou Kaiyuan Temple-the Hall of Mahavira.jpg
Zheng Chenggong mu 郑成功墓 2-60 Nan'an shi 南安市 Grab des Koxinga (Nan'an)
Lin Zeyu mu 林则徐墓 3-2 Fuzhou shi 福州市 Grab von Lin Zexu (Fuzhou)
Changting geming jiuzhi 长汀革命旧址 3-29 Changting xian 长汀县 Sitz der ehemaligen Sowjet-Regierung in Changting (Kreis Changting)
Chen Jiageng mu 陈嘉庚墓 3-38 Xiamen shi 厦门市 Grab von Tan Kah Kee (Xiamen)
Mulan bei 木兰陂 3-56 Putian shi 莆田市 Mulanbei-Reservoir (Putian)
Chongwu chengqiang 崇武城墙 3-61 Hui'an xian 惠安县 Stadtmauer von Chongwu (Hui'an) ChongwuMeer.jpg
Luoyang qiao 洛阳桥 3-68 Quanzhou shi 泉州市 Luoyang-Brücke (Quanzhou)
Taining Shangshudi jianzhuqun 泰宁尚书第建筑群 3-86 Taining xian 泰宁县 Residenz des Shangshudi in Taining (Kreis Taining)
Quanzhou Tianhou gong 泉州天后宫 3-133 Quanzhou shi 泉州市 Palast der Himmelskaiserin in Quanzhou
Shijiawen Fo ta 释迦文佛塔 3-149 Putian shi 莆田市 Sakya-Schrift-Pagode (Sakya Script Pagoda) (im Osten des Guanghua-Tempels in Putian)
Qingyuan Shan shizaoxiang 清源山石造像 3-169 Quanzhou shi 泉州市 Steinskulpturen im Qingyuan Shan ("Laozi-Statue" u.a.) (Quanzhou) Statue of Lao Tzu in Quanzhou.jpg
Jiurishan moya shike 九日山摩崖石刻 3-176 Nan'an shi 南安市 Steinschnitzereien im Jiurishan (Nan'an)
Qudougong Dehua yao yizhi 屈斗宫德化窑遗址 3-229 Dehua xian 德化县 Songzeitlicher Keramik-Brennofen aus Dehua (Kreis Dehua)

(s. Dehua-Porzellan (Blanc-de-Chine))

B-Dehua-Guanyin.JPG
Yisilanjiao shengmu 伊斯兰教圣墓 3-250 Quanzhou shi 泉州市 Muslimischer Friedhof (Quanzhou)
Chengcun Hancheng yizhi 城村汉城遗址 4-38 Wuyishan shi 武夷山市 Ruine der Han-Stadt Chengcun (Wuyishan) Minyuewangcheng-4.jpg
Yuanmiaoguan Sanqingdian 元妙观三清殿 4-103 Putian shi 莆田市 Sanqing-Halle des Yuanmiao-Tempels (Putian)
Qing, Baijiao Ciji gong 青、白礁慈济宫 4-104 Xiamen shi 厦门市 Qingjiao Ciji gong und Baijiao Ciji gong (Xiamen)
Dongshan Guan Di miao 东山关帝庙 4-144 Dongshan xian 东山县 Guandi-Tempel auf der Insel Dongshan (Kreis Dongshan)
Zhangzhou shipaifang 漳州石牌坊 4-145 Zhangzhou shi 漳州市 Steinerner Paifang von Zhangzhou (Zhangzhou)
Fujian tulou 福建土楼 4-172 Hua'an xian 华安县 Tulou (Fujian-"Erdgebäude" (Kreis Hua'an) Zhenchenglou.JPG
Ruiyan Mile zaoxiang 瑞岩弥勒造像 4-196 Fuqing shi 福清市 Ruiyan-Maitreya-Statue (Fuqing)
Cao'an shike 草庵石刻 4-198 Jinjiang shi 晋江市 Steinschnitzereien des Cao'an-Tempels (Mani-Skulptur) (Jinjiang)
Majiang haizhan paotai, Lieshi mu ji Zhaozhong ci 马江海战炮台、烈士墓及昭忠祠 4-203 Fuzhou shi 福州市 Majiang-Seeschlacht-Fort, Grab der Märtyrer und Zhaozhong-Ahnenhalle (23. August 1884, Französisch-Chinesischer Krieg) (Fuzhou)
Hulishan paotai 胡里山炮台 4-204 Xiamen shi 厦门市 Hulishan-Fort (Xiamen) Hulishan cannon.jpg
Wanshouyan yizhi 万寿岩遗址 5-51 Sanming shi 三明市 Wanshouyan-Stätte (Paläolithikum) (Sanming)
Tanshishan yizhi 昙石山遗址 5-52 Minhou xian 闽侯县 Tanshishan-Stätte (Neolithikum) (Kreis Minhou)
Jian yao yizhi 建窑遗址 5-53 Jianyang shi 建阳市 Stätte des Jian-Brennofens (Jianyang (Nanping)Jianyang)
Tianzhong Wanshou ta 天中万寿塔 5-324 Xianyou xian 仙游县 Tianzhong Wanshou-Pagode (Kreis Xianyou)
Anzhenbao 安贞堡 5-325 Yong'an shi 永安市 Fort Anzhenbao (Yong'an)
Chen taiwei gong 陈太尉宫 5-326 Luoyuan xian 罗源县 Palast des taiwei-Beamten Chen (Kreis Luoyuan)
Caishi gu minju jianzhuqun 蔡氏古民居建筑群 5-327 Nan'an shi 南安市 Alte Residenz der Familie Cai (Nan'an)
Quanzhou fu Wenmiao 泉州府文庙 5-328 Quanzhou shi 泉州市 Konfuzianischer Tempel der Präfektur Quanzhou (Quanzhou)
Baoshan si dadian 宝山寺大殿 5-329 Shunchang xian 顺昌县 Große Halle des Baoshan-Tempels (Kreis Shunchang)
Chongmiao Baosheng Jianlao ta 崇妙保圣坚牢塔 5-330 Fuzhou shi 福州市 Chongmiao Baosheng Jianlao Pagode (Fuzhou) Black pagoda.JPG
Zhangzhou fu Wenmiao Dachengdian 漳州府文庙大成殿 5-331 Zhangzhou shi 漳州市 Haupthalle des Konfuzianischen Tempels der Präfektur Zhangzhou (Zhangzhou)
Jiangdong qiao 江东桥 5-332 Zhangzhou shi 漳州市 Jiangdong-Brücke (Zhangzhou)
Zhaojiabao - Yi'anbao 赵家堡—诒安堡 5-333 Zhangpu xian 漳浦县 Zhaojiabao und Yi'anbao (Kreis Zhangpu)
Gushan moya shike 鼓山摩崖石刻 5-453 Fuzhou shi 福州市 Felsschnitzereien des Gushan ("Trommelberg") (Fuzhou)
Fujian Chuanzheng zhujian 福建船政建筑 5-491 Fuzhou shi 福州市 Fujian Chuanzheng-Gebäude (Fuzhou)
Sibao shufang jianzhu 四堡书坊建筑 5-515 Liancheng xian 连城县 Sibao-Buchhandlung-Gebäude (Kreis Liancheng)
Beiyuan yubei yizhi 北苑御焙遗址 6-95 Jian'ou shi 建瓯市 Beiyuan-Yubei-Stätte (Beiyuan-Tributsteegarten) (Jian'ou)
Cizao yao zhi 磁灶窑址 6-96 Jinjiang shi 晋江市 Cizao-Brennofen (Jinjiang)
Dejimen yizhi 德济门遗址 6-97 Quanzhou shi 泉州市 Dejimen-Stätte (Quanzhou)
Nansheng yao zhi 南胜窑址 6-98 Pinghe xian 平和县 Stätte des Nansheng-Brennofens (Kreis Pinghe)
Wuyishan yamuqun 武夷山崖墓群 6-253 Wuyishan shi 武夷山市 Wuyishan-Felsgräber (Wuyishan) 武夷山崖墓群.jpg
Zhu Xi mu 朱熹墓 6-254 Jianyang shi 建阳市 Grab von Zhu Xi (Jianyang (Nanping)Jianyang)
Zhenhai di 镇海堤 6-578 Putian shi 莆田市 Zhenhai-Deich (Putian)
Mingshanshi 名山室 6-579 Yongtai xian 永泰县 Daoistische Mingshanshi-Stätte (Kreis Yongtai)
Quanzhou gang gu jianzhu 泉州港古建筑 6-580 Quanzhou shi 泉州市 Alte Architektur im Hafen von Quanzhou (Quanzhou)
Shengshou baota 圣寿宝塔 6-581 Changle shi 长乐市 Shengshou-Pagode (Changle)
Wuchen ta 无尘塔 6-582 Xianyou xian 仙游县 Wuchen-Pagode (Kreis Xianyou)
Sanfangqixiang he Zhuzifang jianzhuqun 三坊七巷和朱紫坊建筑群 6-583 Fuzhou shi 福州市 Architektur von Sanfangqixiang und Zhuzifang (Fuzhou) Three lanes & seven alleys.JPG
Peitiancun gu jianzhuqun 培田村古建筑群 6-584 Liancheng xian 连城县 Alte Architektur des Dorfes Peitian (Kreis Liancheng)
Nanshan gong 南山宫 6-585 Hua'an xian 华安县 Nanshan-Palast (Kreis Hua'an)
Xipo Tianhou gong 西陂天后宫 6-586 Yongding xian 永定县 Xipo Tianhou Palast (Kreis Yongding)
Shifeng si 狮峰寺 6-587 Fu'an shi 福安市 Shifeng-Tempel (Fu'an)
Zhangzhou Linshi zong ci 漳州林氏宗祠 6-588 Zhangzhou shi 漳州市 Ahnenschrein der Familie Lin in Zhangzhou (Zhangzhou)
Zhangpu Wenmiao Dacheng dian 漳浦文庙大成殿 6-589 Zhangpu xian 漳浦县 Haupthalle des Konfuzianischen Tempels von Zhangpu (Kreis Zhangpu)
Baoyan si dadian 宝严寺大殿 6-590 Shaowu shi 邵武市 Haupthalle des Baoyan-Tempels (Shaowu)
Chendai Dingshi zongci 陈埭丁氏宗祠 6-591 Jinjiang shi 晋江市 Ahnenschrein der Familie Ding in Chendai (Hui-Chinesen) (Jinjiang)
Zhengshun miao 正顺庙 6-592 Sanming shi 三明市 Zhengshun-Tempel (Südliche Song-Dynastie) (Sanming)
Min dongbei langqiao 闽东北廊桥 6-593 Pingnan xian 屏南县 Korridor-Brücken von Nordost-Fujian (Kreis Pingnan) Chieng-seng-gio1.jpg
Anxi wenmiao 安溪文庙 6-594 Anxi xian 安溪县 Konfuzianischer Tempel von Anxi (Kreis Anxi)
Deyuan tang 德远堂 6-595 Nanjing xian 南靖县 Deyuan-Halle (Nanjing (Zhangzhou))
Shi Lang zhai, ci he mu 施琅宅、祠和墓 6-596 Jinjiang shi 晋江市 Shi Lang-Residenz, Ahnentempel und Grab (Jinjiang)
Mazu miao 妈祖庙 6-597 Putian shi 莆田市 Mazu-Tempel (Putian) Mazu Temple.jpg
Linshi yizhuang 林氏义庄 6-598 Longhai shi 龙海市 Yizhuang der Lin-Familie (Longhai)
Fuzhou wenmiao 福州文庙 6-599 Fuzhou shi 福州市 Konfuzianischer Tempel von Fuzhou (Fuzhou) Fuzhou confucian temple.JPG
Jian'ou Dongyue miao 建瓯东岳庙 6-600 Jian'ou shi 建瓯市 Dongyue-Tempel von Jian'ou (Jian'ou)
Qiyun dong zaoxiang 栖云洞造像 6-826 Luoyuan xian 罗源县 Statuen der Qiyun-Höhle (Kreis Luoyuan)
Xianying gong nisu 显应宫泥塑 6-827 Changle 长乐市 Tonskulpturen des Xianying-Palastes (Changle)
Lingji gong bei 灵济宫碑 6-828 Minhou xian 闽侯县 Lingjigong-Steintafel (Ming-Dynastie) (Kreis Minhou)
Chen Huacheng mu 陈化成墓 6-962 Xiamen shi 厦门市 Grab von Chen Huacheng (Xiamen)
Gulangyu jindai jianzhuqun 鼓浪屿近代建筑群 6-963 Xiamen shi 厦门市 neuzeitliche Architektur von Gulangyu (Xiamen) Gulangyu-4.jpg
Yan Fu guju he mu 严复故居和墓 6-964 Fuzhou shi 福州市 Wohnsitz und Grab von Yan Fu (Fuzhou)
Tianyi zongju jiuzhi 天一总局旧址 6-965 Longhai shi 龙海市 Tianyi-Postbüro-Stätte (Guo Youpin) (Longhai)
Jimei xuecun he Xiamen daxue zaoqi jianzhu 集美学村和厦门大学早期建筑 6-966 Xiamen shi 厦门市 Frühe Gebäude des Jimei-Schuldorfs und der Xiamen-Universität) (Tan Kah Kee) Jiannan Auditorium of XMU.JPG
Xiamen poyu douzheng jiuzhi 厦门破狱斗争旧址 6-967 Xiamen shi 厦门市 Stätte des Gefängnis-Kampfes von Xiamen (Siming, 25. Mai 1930) (Xiamen)
Jianning hong yi fangmianjun lingdao jiguan jiuzhi

建宁红一方面军领导机关旧址

6-968 Jianning xian 建宁县 Stätte des Führungsapparats der Ersten Frontarmee der Roten Armee in Jianning (1931-1933, siehe auch Zweiter Einkreisungsfeldzug gegen den Jiangxi-Sowjet) (Kreis Jianning)
Zhongguo Gong-Nong Hongjun donglu jun lingdao jiguan jiuzhi

中国工农红军东路军领导机关旧址

6-969 Zhangzhou shi 漳州市 Stätte des Führungsapparats der Östlichen Route-Armee der Chinesischen Roten Armee der Arbeiter und Bauern (zh) (Zhangzhou)

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Denkmäler der Volksrepublik China — Die Denkmalliste der Volksrepublik China, (chinesisch 全國重點文物保護單位 / 全国重点文物保护单位 Quánguó zhòngdiǎn wénwù bǎohù dānwèi ‚Denkmäler der Volksrepublik China‘) ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China aufgestellte Denkmalliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shandong) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shandong (Abk. Lu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Xiaotangshan Guoshi mu shici 孝堂山郭氏墓石祠 1 54… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Sichuan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Sichuan (Abk. Chuan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Luding qiao 泸定桥 1 22 Luding xian 泸定县… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Jiangxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Jiangxi (Abk. Gan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ba Yi qiyi zhihuibu jiuzhi 八一 起义指挥部旧址 1 13… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Balujun Chongqing… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Shaanxi (Abk. Shaan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Yan an geming yizhi 延安革命遗址 1 23 Yan an… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Hebei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Héběi (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ranzhuang didaozhan yizhi 冉庄地道战遗址 1 29… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Peking) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Peking (Abk. Jing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Beijing daxue honglou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Innere Mongolei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Inneren Mongolei (Abk. Meng), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Liao Shangjing yizhi 辽上京遗址 1 159 Balin zuoqi …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Ningxia) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern im Autonomen Gebiet Ningxia der Hui Nationalität (Abk. Ning), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Haibao ta 海宝塔 1… …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.