'Abd al-'Azîz ibn Uthmân


'Abd al-'Azîz ibn Uthmân

'Abd al-'Azîz ibn Uthmân arabischعبد العزيز بن عثمان أبو الصقر القابسي ‎, DMG ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿUṯmān, Abū ṣ-Ṣaqr al-Qābisī, († 967; auch: Alchabitius; Alcabitius) war ein arabischer Astrologe des 10. Jahrhunderts.

Sein Werk wurde ins Lateinische übersetzt von Johannes Hispalensis und 1331 kommentiert von Johann von Sachsen. Dadurch wurde Al-Battanis Tagbogen-Methode dem Abendland bekannt.

Werke

  • Liber isagogicus ad scientiam iudicialem astronomiae. Venedig: Joannes and Gregorius de Gregoriis, de Forlivio; 26 July 1491
  • Liber isagogicus ad scientiam judicialem astronomiae.; Venedig: Erhard Ratdolt; 16 Jan. 1482
  • Liber isagogicus de planetarum conjunctionibus s. Introductorium. Venedig: Johannes & Gregorius de Gregoriis; 1491
  • Preclarum summi in astrorum scientia Alchabitii opus ad scrutanda stellarum magisteria isagogicum pristino candori nuperrime restitutum ab.; Venedig: Impressum per Melchiorem Sessam & Petrum de Ravanis sicios; 1521
  • Libellus ysagogicus Abdilazi ad magisterium judiciorum astrorum Interpretatus a Joanne Hispalensi; Venedig; Radtolt 1485
  • Liber de nativitatibus (handschriftlich in der Pariser Bibliothek)

Literatur

  • Charles Burnett, Keiji Yamamoto, Michio Yano, (Hrsg.): Al-Qabisi-Alcabitius-Introduction-Astrology-Institute. Warburg Institute (Juni 2004), ISBN 978-0-85481-132-8.

Weblinks


Wikimedia Foundation.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.