πρό-παλαι

πρό-παλαι, adv., vor sehr langer Zeit, den Begriff steigernd; mit πάλαι verbunden, Ar. Equ. 1155; vgl. Lob. Phryn. 47.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • προ- — α συνθετικό πολλών λ. όλων τών περιόδων τής Ελληνικής, το οποίο ανάγεται στην πρόθεση πρό. Το προ συντίθεται με ονόματα, ρήματα και, σπανιότερα, με επιρρήματα και προσδίδει βασικά τη σημ. τής προτεραιότητας ως προς τον τόπο, τον χρόνο ή την τάξη …   Dictionary of Greek

 • πάλαι — (ΑΜ πάλαι) επιρρ. 1. προ πολλού, κατά τον παλαιό καιρό («μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔ τι νέον γε», Ομ. Ιλ.) 2. φρ. «πάλαι ποτέ» μια φορά κι έναν καιρό, κάποτε («πάλαι ποτ ἧσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι», Αριστοφ.) αρχ. 1. μόλις προ ολίγου, μόλις τώρα …   Dictionary of Greek

 • πρόπαλαι — Α επίρρ. προ πολλού, από πολύ παλιά. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + πάλαι «προ πολλού, τον παλιό καιρό»] …   Dictionary of Greek

 • НИКИФОР ХУМН — (Νικηφόρος ὁ Χοῦμνος) (р. между 1250 и 1255 ум. 18 янв. 1327) визант. философ, богослов, писатель и гос. деятель. В центре филос. соч. Н. X. стоит выяснение отношения к Платону и Аристотелю с т. зр. христ. догматики. Критич. анализу платоновских… …   Философская энциклопедия

 • переже — прежде , диал. переж, севск. (Преобр.), укр. перiже ( i от перiд), блр. переж, др. русск. переже, ст. слав. прѣжде πρό, πρότερον, πάλαι, πρῴην, сербохорв. пре̏ђе, словен. рrе̣̑jе, рrе̣̑j, чеш. přize, др. польск. przedzej, przedze (Брюкнер 442),… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Isthmian Games — The Isthmian Games or Isthmia (ancient Greek Ἴσθμια) were one of the Panhellenic Games of Ancient Greece, and were named after the isthmus of Corinth, where they were held. As with the Nemean Games, the Isthmian Games were held both the year… …   Wikipedia

 • Papyrus 12 — Manuskripte des Neuen Testaments Papyri • Unziale • Minuskeln • Lektionare Papyrus 12 Text Hebräerbrief 1 † Sprache griechisch Datum …   Deutsch Wikipedia

 • Изборник — ИЗБОРНИК, (събор, соборник, сборник) один из самых исконных и преобладающих видов древне русской письменности и литературы на протяжении от XI до конца XVII века, отражающий в себе две наиболее характерные ее черты: компилятивный характер («избор …   Литературная энциклопедия

 • Изборник —     ИЗБОРНИК, (събор, соборник, сборник) один из самых исконных и преобладающих видов древне русской письменности и литературы на протяжении от XI до конца XVII века, отражающий в себе две наиболее характерные ее черты: компилятивный характер… …   Словарь литературных терминов

 • давьныи — (32) пр. 1. Древний: къ грѣхѹ влѣкомъ ѥсть. отъ давънаго наѹка привлачимъ. Изб 1076, 221 об.; доже и донынѣ давныи ѡнъ ѡбычаи творѩть. (τὴν παράδοσιν) ГА XIII–XIV, 157б; комкань˫а же не лишить(с). поне же давныи ѥсть канонъ. (ἀρχαῖος) ПНЧ XIV,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • SATELLES — in Glossis Graeco Lat. Βασιλικοῦ σώματος φύλαξ, Imperatorii seu Regii corporis custos. Solebant enim illi Regium solium circumdare et Principis latus tueri. Unde Stat. Theb. l. 2. v. 384. de Etheocle, Ibi durum Etheoclea cernit Sublimen solio,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.