πρός-σκαψις


πρός-σκαψις

πρός-σκαψις, , das Graben und Anhäufeln von Erde, dor. ποτίσκαψις, Tab. Heracl.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.