πρός-τριμμα


πρός-τριμμα

πρός-τριμμα, τό, was angerieben wird, das Angehängte, Zugefügte, bes. Schmach, Unglück, wie πόλει πρόςτριμμ' ἄφερτον ἐνϑείς, Aesch. Ag. 384; bei Plut. de fortuna p. 308 zw.


http://www.zeno.org/Pape-1880.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.