πρό-στῳον

πρό-στῳον od. πρόστωον, τό, = πρόστοον, Plat. Prot. 314 e; vgl. Lob. Phryn. 495.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • περίστωο — το / περίστῳον, ΝΑ, και περιστόϊον Α το περίστυλο. [ΕΤΥΜΟΛ. < περι * + στῳον / στόϊον (< στωϊά / στοιά, άλλοι τ. τού στοά*), πρβλ. προ στῷον] …   Dictionary of Greek

  • προστώο — και πρόστοο, το / προστῷον και πρόστοον ΝΑ αρχιτ. είδος προστεγάσματος, στηριζόμενου σε κίονες, που βρίσκεται πριν από την στοά τής πύλης ενός οικοδομήματος. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ* + στῳον / στοον (< στωιά / στοά), πρβλ. περι στῷον] …   Dictionary of Greek

  • υπόστωος — ον, Μ αυτός που βρίσκεται κάτω από στοά. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + στωος (< στοά), πρβλ. προ στῷον] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.