πρό-σφαγμα

πρό-σφαγμα, τό, das vorher Geschlachtete, das Opfer; ϑερμῷ κοπείσης φοινίῳ προσφάγματι, Aesch. Ag. 1251; τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα, Eur. Hec. 41, u. öfter; vgl. Lob. Phryn. 673.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.