πρό-τασις

πρό-τασις, , vorgelegte Frage od. Aufgabe, πρότασιν προτείνειν, ἀπολύσασϑαι, Ath. VI, 234 c. – Der Vordersatz in der Logik u. Rhetorik; Arist. anal. 1, 1; S. Emp. u. A.; auch λῆμμα, Ggstz ἐπίτασις. – Auch ein Theil des dramatischen Gedichtes, Ggstz ἐπίτασις, Gramm.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.