πρό-κωνα

πρό-κωνα und προκώνια, τά, ἄλφιτα, Graupen von junger od. ungerösteter Gerste, Hippocr.; nach Didym. bei Harpocr. πυροὶ μέλιτι κεχρισμένοι; vgl. Poll. 6, 77; Phot. lex. u. B. A. 294. S. auch πυροκώνια.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.