πριόω

πριόω, = πρίω, kommt nur im partic. perf. pass. πεπριωμένος, = πριονωτός, Hippocr., u. im adj. verb. πριωτός, ἀπρίωτος vor.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • πριῶμαι — πριόω pres subj mp 1st sg πριόω pres ind mp 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπριωμένου — πριόω perf part mp masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πριώμενος — πριόω pres part mp masc nom sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πριώμεθα — πρίαμαι buy pres subj mid 1st pl πρῑώμεθα , πρίω pres subj mp 1st pl πριόω pres subj mp 1st pl πριόω pres ind mp 1st pl (doric aeolic) πριόω imperf ind mp 1st pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πριῶ — πρίζω saw fut ind act 1st sg (attic epic doric) πριόω pres subj act 1st sg πριόω pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πρίου — πρί̱ου , πρίω pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) πρί̱ου , πρίω imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) πριόω pres imperat act 2nd sg πριόω imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πρίων — πρί̱ων , πρίω pres part act masc nom sg πρίων 1 saw masc nom/voc sg πρίων 1 saw masc nom/voc sg πρίων 2 that rasping word masc nom sg πριόω imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) πριόω imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκπριοῦ — ἐκ πριόω pres imperat mp 2nd sg ἐκ πριόω imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πριώ — όω ή ώω, Α (αμάρτυρος τ.) κόβω, διχοτομώ με πριόνι. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο συνηρημένος τ. πριῶ, τού ρ. πρίω αμάρτυρος στον ενεστ., απαντά μόνο στο γ εν. τής υποτ. πριῷ και στον μέλλ. πριωσεῖ. Οι τ. αυτοί μάς οδηγούν σε έναν ενεστ. πριώ, ο οποίος μπορεί να… …   Dictionary of Greek

 • πρίω — πρίαμαι buy pres imperat mid 2nd sg πρίαμαι buy imperf ind mid 2nd sg (homeric ionic) πρί̱ω , πρίω pres subj act 1st sg πρί̱ω , πρίω pres ind act 1st sg πριόω pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπρίω — πρίαμαι buy imperf ind mid 2nd sg πριόω imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.