προ-παλῶς

προ-παλῶς, erkl. Hesych. durch δαψιλῶς. Bei Poll. 6, 120 ist προπαλὴς γλῶσσα wahrscheinlich = προπετής; u. so προπαλεῖς ὀφϑαλμοί, Adamant. physiogn. 2, 1.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.