προ-πολῑτεύομαι

προ-πολῑτεύομαι, vorher als Staatsmann, in der Verwaltung des Staates thun, ἀναμνῆσαι τῶν προπεπολιτευμένων καὶ πεπραγμένων πρότερον αὐτῷ, Pol. 4, 14, 7, wo letzteres auf Kriegsthaten geht, u. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.