προς-πράσσομαι

προς-πράσσομαι, noch dazu für sich eintreiben, Geld einfordern, ἕτερα τοσαῠτα προςεπράξατο, Andoc. 4, 13; Sp., auch pass., προςπράσσομαι χρήματα, man fordert noch dazu Geld von mir ein, D. Cass. 68, 8.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.