πρωτο-πραξία


πρωτο-πραξία

πρωτο-πραξία, , das erste Mahnen, Eintreiben des Geldes, VLL.; bes. das Vorrecht eines Gläubigers bei Einklagung von Schulden, jus primae exactionis, Plin. ep. 10, 109.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ιερουργοπραξία — ιερουργοπραξία, η (Μ) ιερουργία, τέλεση θείας λειτουργίας. [ΕΤΥΜΟΛ. < ιερουργός + πραξία (< πράξις), πρβλ. ευ πραξία, πρωτο πραξία] …   Dictionary of Greek

  • κακοπραξία — κακοπραξία, ἡ (AM) κακοπραγία*, κακή πράξη, κακούργημα. [ΕΤΥΜΟΛ. < κακ(ο) * + πραξία (< πρᾶξις), πρβλ. ισο πραξία, πρωτο πραξία] …   Dictionary of Greek

  • πρωτοπραξία — η, ΝΑ το προνόμιο ενός ατόμου να ικανοποιηθεί πρώτο από τους άλλους δικαιούχους από την περιουσία τού οφειλέτη. [ΕΤΥΜΟΛ. < πρωτ(ο) * + πραξία (< πρακτος < πράσσω), πρβλ. δικαιο πραξία] …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.