adnecto


adnecto

ad-necto, s. an-necto.


http://www.zeno.org/Georges-1913. 1806–1895.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 1139 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c, 14c ն. ἄπτω, συνάπτω apto, necto, adnecto κολλάω, ἑγκολλάω agglutino. կր. adhaereo եւն. Կից առնել զզատուցեալս. զուգել. զօդել. յարել. մերձեցուցանել. հասուցանել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱԼԾԵՄ — (եցի.) NBH 2 0470 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 12c ն. συζεύγνυμι, συνάπτω conjugo, conjungo, adnecto, copulo, continuo. Ի միասին լծել. զուգել. զօդել. յօդել. լծակցել. լծորդել. կցել. յարել. *Շարալծեսցես ընդ բոլորից զոչ բոլորն. Արիստ. աշխ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.