antistrephon


antistrephon

antistrephōn, ontos, m. (ἀντιστρέφων), etwa die Retorsion, eine eigentümliche Art des Schließens, Gell. 5, 11, 1 (vgl. 5, 10, 1).


http://www.zeno.org/Georges-1913. 1806–1895.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Antistrĕphon — (gr.), so v.w. Argumentum reciprocum …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Antistrephon — An|ti|stre|phon das; s, ...pha <zu gr. antistréphein »sich nach entgegengesetzter Richtung wenden« u. ↑ 1...on> (veraltet) eine unrichtige Art des Schlusses, woraus man auch das Gegenteil folgern kann …   Das große Fremdwörterbuch

  • Fangschluss — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • antistrefon — antistrèfōn m <G antistrefóna> DEFINICIJA log. sofističko zaključivanje koje se može iskrenuti ob. u slučajevima kada se isti pojam upotrijebi u dva različita smisla i odnosa ETIMOLOGIJA grč. antistréphon ≃ antistréphein: iskretati, obrtati …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.