Tauroscythae


Tauroscythae

Tauroscythae, ārum, m. (Ταυροσκύθαι), eine sarmatische Völkerschaft zwischen den Flüssen Karcinetes u. Hypanis bis zum Dromos Achilleos hinab, Capit. Anton. Pius 9. § 9. Treb. Poll. Valer. 4 (7), 1.


http://www.zeno.org/Georges-1913. 1806–1895.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • TAUROSCYTHAE — populi Sarmatiae, qui Taurum montem habitant penes Achilleum cursum. Eorum bellicum Olbiopolitis meminit Iul. Capitolin. in Pio, c. 9. Olbiopolitis contra Tauroscythas in Pontum auxilia misit: et Tauroscythas usque ad dandos Olbiopolitis obsides… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Sarmatians — Infobox Ethnic group group=Tnavbar header|Sarmatians|Scythians poptime=Unknown popplace=Eastern Europe Central Asia Northern India langs=Scythian language rels=Animism related= *Sarmatians *Dahae *Sakas *Indo Scythians *MassagetesThe Sarmatians,… …   Wikipedia

  • Tauri — The Tauri (polytonic|Ταῦροι), also Scythotauri, Tauri Scythae, Tauroscythae (Pliny, H. N. 4.85) were a people settling on the southern coast of the Crimea peninsula, inhabiting the Crimean Mountains and the narrow strip of land between the… …   Wikipedia

  • OLBIOPOLITAE — apud Iul. Capitolin. in Antonino Pio, c. 9. Olbiopolitis contra Tauroscythas in Pontum auxilia misit; et Tauroscythas usque ad dandos Olbiopolitis obsides vicit: Graeci sunt aut e Graecis mixti: Sicut Tauroscythae barbari, vel Scythae, vel Gothi… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TAURI — populi Sarmatiae Europaeae, qui teste Pliniô, l. 4. c. 12. Tauricam Chersonesum incolunt, qui et Tauroscythae Plin. ac Ptolemeo dicuntur, sed teste Procopiô Dromum Achillis insulam inhhabitant. Baudrando fuêre populi Scythiae parvae, qui Tauricam …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.