Astypalaea


Astypalaea

ASTYPALAEA, æ, Gr. Ἀστυπαλαῖα, ας, ( Tab. XX.) des Phönix und der Perimedes Tochter, und Schwester der Europa, mit welcher Neptun den Ancäus, Pausan. Achaic. c. 4. wie auch den Eurypilus, König in der Insel Co, zeugete, welchen hernach Herkules mit niedermachete. Apollod. lib. II. c. 7. §. 1.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ASTYPALAEA — una Cycladum. Steph. Α᾿ςτυπάλαια νῆσος, νία τῆς Κυκλάδων, etc. Ε᾿κλήθη δὲ ὑπὸ Α᾿ςτνπαλαίας τῆς Α᾿γκαίου μητρός. Hanc porro Astypaleam Phoenicis fuisle filiam scribunt veteres Pausam. in Achaicis. Α῎σιος δὲ ὁ Α᾿μφιπτολέμου Σάμιος ἰποίησεν, εν τοῖς …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Astypalaea — (ital.: Astipalea) ist ein Titularbistum der römisch katholischen Kirche. Es geht zurück auf ein früheres Bistum auf der Insel Astypalea, einer der südlichen Sporaden in der Ägäis, die in der Spätantike zur römischen Provinz Insulae gehörte. Das… …   Deutsch Wikipedia

  • Astypalaea — In Greek mythology, Astypalaea was the daughter of Phoenix and Perimede and the sister of Europa. She was a lover of Poseidon who seduced her in the form of a goat and had two sons by him: Ancaeus, King of Samos, and Eurypylos, King of Kos …   Wikipedia

  • АСТИПАЛЕЯ —    • Astypalaea,          Άστυπάλαια,        1. один из спорадских островов с городом того же имени; составлял границу между Европой и Азией и был колонизован Мегарой. При римлянах он сохранил свою самостоятельность. Он представлял больше удобств …   Реальный словарь классических древностей

  • Mimnermus — Mimnermos was one of several ancient, Greek poets who composed verses about solar eclipses, and there was in fact a total solar eclipse of his home town, Smyrna, on April 6, 648 BC[1] His poetry survives only as a few fragments yet they afford us …   Wikipedia

  • Список почтовых администраций мира — …   Википедия

  • Compendium of postage stamp issuers (Ar — Each article in this category is a collection of entries about several stamp issuers, presented in alphabetical order. The entries are formulated on the micro model and so provide summary information about all known issuers. See the… …   Wikipedia

  • CALYMNA — Stephano insula, quam Scepsius in plurali Calymnias vocat, alii Calymniam, unde Calymniates. Fuit autem non longe a Lebintho, et Astypalaeâ. Ovid. l. 2. Art. Am. v. 81. Dextra Lebinthos erat, fecundaque melle Calymna, Cinctaque piscosis… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CO seu COOS vel COS — CO, seu COOS, vel COS insula in mari Aegaeo, seu, ut quidam aiunt, in Icario, Rhodo proxima, et Cariae opposita, quae olim magna fuit, et optime habitata, et aspectu iucundissima iis, qui eo navigabant. Ambitus eius quingentis et quinquaginta… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • INSULA Iulii (S.) — INSULA S. Iulii P. Diac. Islu di S. Guiluio, intra lacum Hortanum, ubi Hora opp. Novariensis Ep. a Novaria 24. mill. pass. Insularum maris Aegaei ordo, situs, distantiae, et magnitudo, uti apud Neotericos. Cythera, vulgo Cerigo, 60 mill. pass.… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.