Coryphasia


Coryphasia

CORYPHASIA, æ, Gr. Κορυφασία, ας, ein Beynamen der Minerva, welche ihren Tempel zu Pylus hatte, und, weil solche Stadt auf dem koryphasischen Vorgebirge stund, so hat sie daher auch solche Benennung bekommen. Pausan. Messen. c. 36. p. 285. Jedoch wollen auch einige ihr diesen Namen von der Koryphe, einer Tochter des Oceans, mit welcher sie Jupiter soll gezeuget haben, Cic. de N.D. lib. III. c. 23. p. 1199. b. gegeben wissen. Arnob. ap. Gyrald. Synt. XI. p. 345.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Coryphasia — Scientific classification Kingdom: Animalia Subkingdom: Eumetazoa Phylum: Arthropoda …   Wikipedia

  • Coryphasia — Coryphasia …   Wikipédia en Français

  • List of Salticidae species A-C — includes all described species with a scientific name starting from A to C of the spider family Salticidae as of July 13, 2008.Abracadabrella Abracadabrella Zabka, 1991 * Abracadabrella birdsville Zabka, 1991 Queensland * Abracadabrella elegans… …   Wikipedia

  • List of Salticidae genera — See also List of Salticidae species This is a list of all (about 550) described genera of Salticidae spiders (jumping spiders), as of August 2007.The categorization into subfamilies follows mostly Joel Hallan s… …   Wikipedia

  • Euophryini — Taxobox regnum = Animalia phylum = Arthropoda classis = Arachnida ordo = Araneae subordo = Araneomorphae familia = Salticidae subfamilia = Euophryinae tribus = Euophryini subfamilia authority = Simon, 1901 subdivision ranks = Genera subdivision …   Wikipedia

  • Salticidae — Salticidae …   Wikipédia en Français

  • Список родов пауков-скакунов — Открыто 553 рода пауков скакунов Salticidae и в них известно более 5000 видов. Содержание 1 Aelurillinae 2 Agoriinae 3 Amycinae 4 Ballinae 5 …   Википедия

  • MINERVA — I. MINERVA sapientiae, et bonarum omnium artium dea, ex Iovis cerebro sine matre procreata: Quô commentô significare voluerunt Poetae, bonarum artium disciplinas, humani ingenii non esse inventum, sed ex Iovis cerebro, h. e. inexhausto divinae… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.