Cosmétas


Cosmétas

COSMÉTAS, æ, Gr. Κοσμητᾶς, ᾶ ein Beynamen des Jupiters, unter welchem er seinen besondern Tempel bey den Lacedämoniern hatte, Pausan. Lacon. c. 17. p. 193. Er heißt solchem Namen nach so viel, als Imperator oder Prtnceps. Gyral Synt. II. p. 115.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Perípolos — Saltar a navegación, búsqueda Los perípolos (griego antiguo περίπολοι, perípoloi}, en singular, περίπολος, perípolos ), formado por περί (alrededor) y πέλοπαι (moverse), la palabra significa literalmente «los que giran alrededor» y puede… …   Wikipedia Español

  • Ivppiter — IVPPĬTER, Iovis, Gr. Ζεὺς, Διός. 1 §. Namen. Der Namen Iuppiter, welcher insgemein Jupiter, wiewohl nicht so richtig, geschrieben wird, Cellar. & Schurtzfleisch. Orthogr. in Iuppiter. soll von Iuvo. ich helfe, und Pater, ein Vater, zusammen… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • AZENIA — pars tribûs Hippothoontidis, in Attica. Steph. Hinc oriundus erat Olus Pontius Nymphodotus, Cosmetes Epheborum, de qua dignitate vide Marmora Oxoniensia, p. 84. et 85. Floruit autem is Caiô Iuliô Casiô Archonte, ut apparet ex pulcherima Inscr.… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.