Creontiades


Creontiades

CREONTIĂDES, æ, Gr. Κρεοντιάδης, ου, ( Tab. XVII.) des Herkules Sohn, welchen er mit der Megara, Kreons Tochter, zeugete. Apollod. lib. II. c. 3. §. 11. & c. 7. §. vlt.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • CREONTIADES — Herculis fil. ex Megarâ Creontidis Thebanorum Regis fliâ, quem pater cum Theriomacho fratre ab inferis rediens, et in furorem versus, a Iunone, quod Lycum interfecisset, interemit …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Heracles — This article is about the Greek mythic hero. For the Roman mythological analogue, see Hercules. For other uses, see Heracles (disambiguation). Heracles …   Wikipedia

  • Gossypium — For information on cotton production, industry, history, and applications, see cotton. Gossypium Gossypium hirsutum Scientific classification …   Wikipedia

  • Miridae — Leaf bug redirects here. For the insect that resembles a leaf, see Phylliidae. Miridae Rhabdomiris striatellus Scientific classification …   Wikipedia

  • Miridae — Mirides …   Wikipédia en Français

  • Megara (mitología) — Para otros usos de este término, véase Megara (desambiguación). En la mitología griega, Megara o Mégara fue la primera mujer de Heracles. Historia Según la leyenda, Megara era la hija mayor de Creonte, rey de Tebas. El rey Ergino de Ocómeno había …   Wikipedia Español

  • Minio (tribu) — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con Minias (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí. Para otros usos de este término, véase Minio (desambiguación). Habiendo… …   Wikipedia Español

  • Хлопчатник — ? Хлопчатник …   Википедия

  • Chalkoarai — Dans la mythologie grecque, les Chalkoarai (« Ceux sur qui tomba une malédiction de bronze[1] ») sont les fils d Héraclès et Mégara. Leur nombre varie selon les sources : Pindare[2] en connait huit, Phérécyde[3] cinq mais Euripide …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.