Heliconiades


Heliconiades

HELICONIĂDES, um, Gr. Ἑλικονιάδες, ων, ein gemeiner Beynamen der Musen, welchen sie von dem Berge Helikon haben, der ihnen gewidmet war. Gyrald Synt VII. p. 263.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • héliconiades — (é li ko ni a d ) s. f. pl. Les Muses, qui habitaient l Hélicon …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Геликон гора в Греции — лесистая гора в Беотии, посвященная Аполлону и музам, которые называются поэтому Heliconides, Heliconiades. Здесь находились источники Аганиппа и Иппокрена, обладавшие, по мнению греков, свойствами возбуждать поэтический дар; на склонах горы роща …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Геликон, гора — лесистая гора в Беотии, посвященная Аполлону и музам, которые называются поэтому Heliconides, Heliconiades. Здесь находились источники Аганиппа и Иппокрена, обладавшие, по мнению греков, свойствами возбуждать поэтический дар; на склонах горы роща …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Mvsae — MVSAE, arum, Gr. Μοῦσαι, ῶν, (⇒ Tab. X.) 1 §. Namen. Diesen haben sie, nach einigen, von μῶσις, Untersuchung, Phurnut. de N.D. c. 14. nach andern, von μύω, ich lehre, unterrichte, Diod. Sic. l. IV. c. 7. p. 150. & Euseb. ap. Voss. Etymol. in… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • MUSA — I. MUSA Arbor Aegypto familiaris, Graecis veterib. μύζα, de qua multa commentatur ad Solin. Salmas. p. 1310. et seqq. Sed et Musae, mitabile genus fructuum, quod Baruthi sive Berythi Phoeniciae quondam non ignobili urbe provenit, de quo… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.