Alöídae


Alöídae

ALÖÍDAE, árum, Gr. Ἀλοείδαι, ῶν, ( Tab. XI.) des Aloeus, oder vielmehr Neptuns und der Iphimedia Söhne, hießen eigentlich Otus und Ephialtes, und wuchsen zu so ungeheuren Riesen, daß sie alle Jahre einen Cubitus in die Breite, und eine Ulna in die Länge zunahmen, daher sie denn auch schon in ihrem neunten Jahre den Muth hatten, den Jupiter selbst zu bekriegen. Sie setzeten daher den Berg Ossa auf den Olympus, und den Pelion wiederum auf den Ossa, und wollten solchergestalt in den Himmel steigen. Dabey forderte Ephialtes für sich die Juno, und Otus die Diana zu Gemahlinnen, und legeten selbst den Mars gefangen, den ihnen aber doch Mercurius wieder stahl. Inzwischen verwandelte sich Diana in einen Hirsch, und lief zwischen ihnen hin, und da sie denselben mit ihren Pfeilen erlegen wollten, so traf einer den andern selbst, daß sie beyderseits umkamen. Apollod. lib. I. c. 7. §. 4. Einige wollen, daß sie alle Monate neun quer Finger hoch gewachsen, und, als sie endlich die Diana mit Gewalt zu ihrem Willen zwingen wollen, habe Apollo besagten Hirsch zwischen ihnen hinlaufen lassen. Sie sollten aber für ihre bösen Thaten in der Hölle mit Schlangen an eine Säule gebunden seyn, daß sie einander den Rücken zukehren: Hygin. Fab. 28. oben auf solcher Säule sitzt eine Eule, die sie mit ihrem steten Geschreye plaget, Muncker. ad Hygin. l. c. oder ihnen anch nach andern das Eingeweide aus den Leibern frißt. Heins. ap. eumd. Noch andere geben vor, daß sie von dem Apollo und der Diana selbst mit Pfeilen erleget worden. Serv. ad Virg. Aen. lib. VI. v. 582. So geben ihnen auch einige in ihrem 9 Jahre zwar eine Breite von 9 Cubitis, allein, eine Hohe von 9 Plethris, Diod. Sic. lib. IV. c. 87. und da ein Plethrum 100 Fuß halten soll, so würden sie auf solche Art 900 Fuß, oder fast 500 unserer Ellen lang gewesen seyn. Suid. in Πλέθρον & Bever. Synt. de Pond. & Mensur. p. 114.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Aloidae — /al oh uy dee/, n.pl. Class. Myth. Aloadae. * * * …   Universalium

  • Aloidae — /al oh uy dee/, n.pl. Class. Myth. Aloadae …   Useful english dictionary

  • Iphimedeia — In Greek mythology, Iphimedeia was a nymph and the daughter of the river god Triopas. She was a wife of Poseidon and the mother of the Aloidae, Otus and Ephialtes, as well as Cercyon and the bandit Sciron …   Wikipedia

  • Aloeus (Sohn des Poseidon) — Aloeus (griechisch Ἀλωεύς) ist eine Gestalt der griechischen Mythologie. Er ist der Sohn des Poseidon und der Kanake. Zusammen mit Iphimedeia, der Tochter seines Bruders Triopas, war er der Vater der Aloaden (Ἀλοάδαι) oder Aloiden (Ἀλοεῖδαι …   Deutsch Wikipedia

  • Ephimedeia — Iphimedeia oder Ephimedeia ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Sie war die Tochter des Triops und die Ehefrau des Aloeus. Sie gebar die Aloaden (᾿Αλοάδαι) oder Aloiden (᾿Αλοεῖδαι, latinisiert Aloïdae; nach konkurrierenden Varianten… …   Deutsch Wikipedia

  • Iphimedeia — (griechisch Ἰφιμέδεια) oder Ephimedeia ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Sie war die Tochter des Triops und die Ehefrau des Aloeus. Sie gebar die Aloaden (᾿Αλοάδαι) oder Aloiden (᾿Αλοεῖδαι, latinisiert Aloïdae; nach… …   Deutsch Wikipedia

  • Алоады — (Aloidae, Αλωάδαι). См. Алоей. (Источник: «Краткий словарь мифологии и древностей». М.Корш. Санкт Петербург, издание А. С. Суворина, 1894.) АЛОАДЫ (Άλωάδαι) , в греческой мифологии два брата От и Эфиальт, сыновья Ифимедии и Посейдона (или внуки… …   Энциклопедия мифологии

  • АЛОАДЫ —    • Άλωάδοα,          Άλωει̃δαι, Aloidae, сыновья Ифимедеи и Алоея, Άλωεύς, сына Посейдонова, или сыновья самого Посейдона; назывались От и Ефиальт, Ώτος, Έφιάλτης. Каждый год они вырастали на локоть в ширину и на сажень в вышину, так что на 9… …   Реальный словарь классических древностей

  • Aloadae — /al oh ay dee/, n.pl. Class. Myth. Ephialtes and Otus, the sons of Poseidon and Iphimedia, raised by Aloeus. Also, Aloidae. * * * ▪ Greek mythology       in Greek legend, the twin sons of Iphimedia, the wife of Aloeus, by the god Poseidon. Named… …   Universalium

  • ALOEUS — Gigas, cuius filii dicuntur Martem vulnerâsse, a quo patronymicum Aloides fuit, Titanis ac Terrae fil. cui Coniux fuit Iphimedia, quam cum violâsset Neptunus, duos ex eo peperit filios, Othum et Ephialtum, qui et Aloidae dicebantur, quos Aloeus… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.