Molionidae


Molionidae

MOLIONIDAE, arum, Gr. Μολιονίδαι, ῶν, sind einerley mit vorhergehenden. Pausan. Arcad. c. 14. & Apollod. lib. II. c. 7. §. 2.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Poseidon — This article is about the Greek god. For other uses, see Poseidon (disambiguation). Poseidon …   Wikipedia

  • МОЛИОНЫ —    • Moliones, Molionĭdae,          Μολίονες, Μολιονίδαι, Еврит и Ктеат, братья близнецы, сыновья Актора (отсюда назывались также Акторионами, Акторидами) или Посейдона и Молионы, племянники эпирского царя Авгия. Мальчиками они принимали участие… …   Реальный словарь классических древностей

  • ACTORIDES — I. ACTORIDES Partroclus, nepos Actoris. Is enim ex Aeginâ, quam ei Iuppiter a se vitiatam, uxorem dederat, Menoetium genuit: Menoetius autem relictâ Aeginâ, Opuntem in Locris se contulit, et ibi Patroclum genuit. Ovid. Met. l. 13. Fab. 1.… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.