Philámmon


Philámmon

PHILÁMMON, ŏnis, Gr. Φιλάμμων, ονος, ( Tab. XIV.) des Apollo, und, nach einigen, der Leukonoe, Hygin. Fab. 161. nach andern, der Chione, Ovid. Metam. XI. v. 301. und nach den dritten, der Philonis Sohn. Conon. Narrat. 7. Er war von so ungemein schöner Gestalt, daß sich die Nymphe Argiope in ihn verliebte, und den Thamyris mit ihm zeugete. Apollod. l. I. c. 3. §. 3. & Conon. l. c. Die ihn zu der Chione Sohne machen, geben ihm zum Zwillingsbruder den Autolykus, dessen Vater aber Mercurius gewesen. Sie machen ihn dabey zu einem sonderbaren Instrumental- und Vocalmusikus. Ovid. l. c. v. 316. Er soll nicht nur Lieder verfertiget haben, in denen er die Geburt der Latona, der Diana und des Apollo besungen, sondern auch die musikalischen Chöre eingeführet haben, die aus Manns- und Frauenspersonen bestunden, welche um den Tempel zu Delph herum tanzeten, und nach dem Klange der Musik zugleich das Lob der Götter besangen. Plutarch. de Music. p. 1132. T. II. Opp. Man will, er, und nicht Orpheus, soll als Musikus unter den Argonauten mit nach Kolchis gegangen seyn. Pherecyd. ap. Apollon. l. I. 23. Jedoch hält man solches nicht für recht wahrscheinlich Burman. Catal. Argon. h. v. Er soll auch bey den pythischen Spielen, wo man Preise für die Musik und Dichtkunst ertheilete, dieselben gewonnen haben. Pausan. Phoc. c. 7. p. 620. Sonst soll er den Thamyris nicht so wohl mit der Argiope, als selbst mit der Muse, Erato, gezeuget haben. Micyll. ad Ovid. l. c.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Philammon — ist in der Griechischen Mythologie der Sohn von Chione und Apollon. Er war ein ausgezeichneter Musiker, der sein Talent von Apollon geerbt hatte. Er gehörte zu den Argonauten und stiftete die Argivischen Mysterien in Lerna. Den Tod fand der bei… …   Deutsch Wikipedia

  • Philammon — Philammon, Sohn des Apollo od. des Sängers Chrysothemis u. der Chione, thrakischer Sänger, welcher nach Einigen statt Orpheus am Argonautenzuge Theil genommen haben u. im Kampfe für die Delphier gegen die Phlegyer gefallen sein soll. Er soll die… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • PHILAMMON — fil. Apollinis ex Chione Nympha, clatissimus carmine et citharâ. Secundus in Pythiis Ludis cantu vicit; pater Tamyris, qui rertius, ex Arglope nympha, avus Musaei Thebani, Poetae Lyrici. Primus verô Chrysothemis fuit, ut diximus. Vide Pausaniam… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Philammon — Dans la mythologie grecque, Philammon (en grec ancien Φιλάμμων / Philámmôn) est un aède, fils de Chioné et d Apollon et donc le demi frère d Autolycos [1]. Sommaire 1 …   Wikipédia en Français

  • Philammon — In Greek mythology, Philammon was the son of Chione and Apollo. He was an excellent musician, a talent he received from his father. He had two children, Eumolpus and Thamyris. [Ovid XI, 317.] References …   Wikipedia

  • ФИЛАММОН —    • Philammon,          Φιλάμμων, древнегреческий фракийский певец Аполлонова цикла, который пришел на помощь дельфийцам против флегийцев и пал, по сказанию, в бою; ему приписывается образование хоров дельфийских девушек, воспевавших рождение… …   Реальный словарь классических древностей

  • Thámyras — Thámyris (oder auch Thámyras, griechisch Θάμυρις) war ein berühmter Sänger, Dichter und Kithara Spieler der griechischen Mythologie. Der Sänger war, wie der noch bekanntere Orpheus ein Thraker. Er war Sohn des ebenfalls ausgezeichneten Musikers… …   Deutsch Wikipedia

  • Thámyris — (oder auch Thámyras, griechisch Θάμυρις) war ein berühmter Sänger, Dichter und Kithara Spieler der griechischen Mythologie. Der Sänger war, wie der noch bekanntere Orpheus ein Thraker. Er war Sohn des ebenfalls ausgezeichneten Musikers Philammon… …   Deutsch Wikipedia

  • Argonautenfahrt — Argonauten an Bord der Argo, Ritzzeichnung um 400 v. Chr. an der Wandung der Ficoroni Cista (Umzeichnung) Die Argonautensage erzählt von der Fahrt des Jason (Iason) und seiner Begleiter nach Kolchis und dort von der Suche nach dem Goldenen Vlies… …   Deutsch Wikipedia

  • Argonautenzug — Argonauten an Bord der Argo, Ritzzeichnung um 400 v. Chr. an der Wandung der Ficoroni Cista (Umzeichnung) Die Argonautensage erzählt von der Fahrt des Jason (Iason) und seiner Begleiter nach Kolchis und dort von der Suche nach dem Goldenen Vlies… …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.