Polycáon


Polycáon

POLYCÁON, ŏnis, Gr. Πόλυκάων, ονος, ( Tab. XXIII.) des Lelex Sohn und Bruder des Myles, mußte diesem das Königreich Lakonien überlassen, und lebete hingegen für sich, als eine Privatperson. Weil aber dergleichen Lebensart seine Gemahlinn, Messene, des Triopas, Königs zu Argis, Tochter, nicht ertragen konnte, so vermochte sie ihn, daß er sich des Landes Messenien bemächtigte, welchem er denn auch von ihr den Namen gab. Pausan. Messen. c. 1. p. 216.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Polycáon [1] — POLYCÁON, ŏnis, des Butes Sohn, der die Evächme, des Hyllus Tochter, und Enkelinn des Herkules, zur Gemahlinn hatte. Pausan. Messen. c. 1. p. 218 …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • POLYCAON — Lelegis fil. cum uxore Messena, divinis honoribus affectus est, a Messeniis: qui item Triopae filiae, Phorbantis nepti, ut qui primi apud eos regnârunt, eandem venerationem detulêre. ut alios omittam, de quibus vide Pausaniam in Messeniacis, et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Polycaon — In Greek mythology, Polycaon was son of Lelex, king of Laconia, by the Naiad nymph, Cleochareia. Polycaon married an ambitious woman named Messene, daughter of King Triopas, of Argos. After his father s passing, his brother Myles inherited the… …   Wikipedia

  • Polycaon — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner : Polycaon fils de Lélex, premier roi de Messénie ; Polycaon fils de Boutès et d Aphrodite,… …   Wikipédia en Français

  • polycaon — ˌpälēˈkāˌän, lə̇ˈk noun Usage: capitalized Etymology: New Latin, perhaps from Polycaon, in Greek legend ruler of ancient Messina : a genus of beetles (family Bostrychidae) whose larvae bore into twigs and branches of various trees …   Useful english dictionary

  • polycaon — poly·ca·on …   English syllables

  • Polycaon, fils de Boutès — Polycaon fils de Boutès Pour les articles homonymes, voir Polycaon. Dans la mythologie grecque, Polycaon, fils de Boutès (un des Argonautes, fils de Téléon) et d Aphrodite, est l époux d Évechmé. Source Pausanias, Description de la Grèce [détail… …   Wikipédia en Français

  • Polycaon, fils de Lélex — Polycaon fils de Lélex Pour les articles homonymes, voir Polycaon. Dans la mythologie grecque, Polycaon, fils de Lélex (roi de Laconie) et de Cléocharie, est le premier roi de Messénie. Source Pausanias, Description de la Grèce [détail des… …   Wikipédia en Français

  • Polycaon fils de Boutes — Polycaon fils de Boutès Pour les articles homonymes, voir Polycaon. Dans la mythologie grecque, Polycaon, fils de Boutès (un des Argonautes, fils de Téléon) et d Aphrodite, est l époux d Évechmé. Source Pausanias, Description de la Grèce [détail… …   Wikipédia en Français

  • Polycaon fils de Lelex — Polycaon fils de Lélex Pour les articles homonymes, voir Polycaon. Dans la mythologie grecque, Polycaon, fils de Lélex (roi de Laconie) et de Cléocharie, est le premier roi de Messénie. Source Pausanias, Description de la Grèce [détail des… …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.