Polymnestor


Polymnestor

POLYMNESTOR, ŏris, Gr. Πολυμνήστωρ, ορος, oder, wie ihn andere nennen,


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Polymnestor — tue Polydore, gravure de pour le livre XIII des Métamorphoses d Ovide Polymnestor ou Polymestor était roi de Thrace durant la guerre de Troie. Il s’était vu remettre la tâche de garder le fils de Priam, Polydore ainsi qu un grand nombre de …   Wikipédia en Français

  • Polymnestor — is one of the characters in Euripides Hecuba , the king of Thracian Hersones …   Wikipedia

  • POLYMNESTOR — Thracum tyrannus. Vide Polydorus, et Euripidem in Hecuba. Ovid. Met. l. 13. v. 435. Capit impius ensem Rex Thracum, iuguloque sui demisit alumni. Propert. l. 3. El. 12. v. 57. Et scelus acceptô Thracis Polumnestoris auroô …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Papilio polymnestor — Taxobox name = Blue Mormon image width = 250px caption = Blue Mormon feeding on nectar regnum = Animalia phylum = Arthropoda classis = Insecta ordo = Lepidoptera familia = Papilionidae genus = Papilio species = P. polymnestor binomial = Papilio… …   Wikipedia

  • Polymestor — Polymnestor Polymnestor tue Polydore, gravure de pour le livre XIII des Métamorphoses d Ovide Polymnestor ou Polymestor était roi de Thrace durant la guerre de Troie. Il s’était vu remettre la tâche de garder le fils de Priam …   Wikipédia en Français

  • Polydórvs [1] — POLYDÓRVS, i, (⇒ Tab. XXXI.) des Priamus und der Hekuba Sohn, welchen diese seine Aeltern dem Polymnestor, Könige in Thracien, als seiner Schwester, der Iliona, Manne, nebst einem großen Schatze, anvertraueten, als sie sahen, daß sie in die Länge …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Polydore, fils de Priam — Polydore fils de Priam Pour les articles homonymes, voir Polydore. Polymnestor tue Polydore, gravure de Bauer pour le livre XIII des …   Wikipédia en Français

  • Polydore fils de Priam — Pour les articles homonymes, voir Polydore. Polymnestor tue Polydore, gravure de Bauer pour le livre XIII des Métamorphoses d Ovide …   Wikipédia en Français

  • Polydore fils de priam — Pour les articles homonymes, voir Polydore. Polymnestor tue Polydore, gravure de Bauer pour le livre XIII des …   Wikipédia en Français

  • Polydoros (Mythologie) — Polydoros war der jüngste Sohn des Priamos, König von Troja. Über seinen Tod gibt es verschiedene Versionen. Nach einer Sage und auch nach dem Drama Hekabe von Euripides tötete ihn der thrakische König Polymnestor. Vor dem Fall Trojas wurde er… …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.