Archegetes


Archegetes

ARCHEGETES, is, Gr. Ἀρχηγέτης, ου, oder nach dorischer Mundart zuweilen Ἀρχαγέτας, ein Beynamen des Apollo, unter welchem er zu Hierapolis in Phrygien einen Tempel hatte, wie noch eine Aufschrift bezeuget. Spon. Itin. Athen. p. 150. Die Chalcidenser, welche Naxus zuerst angeleget, hatten ihm daselbst, außer der Stadt, einen Altar unter diesem Namen errichtet, worauf man zu opfern pflegete, ehe man aus Sicilien abfuhr, Thucyd. L. VI. sect. 3. Es war eine kleine Bildsäule darauf, welcher man eigentlich diesen Namen gab, Appian. hell. civ. L. V. p. 734. der so viel als der Führer oder Stifter der Colonie andeutete, Spanhem. ad Callim. Hym. in Apol. v. 57. und er wird deswegen auch Geutilitatis auctor, Urheber des Volkes, genannt, Interpr. Paus. Attic. c. 42. wie er denn auch sonst noch zu Megaris, Paus. l. c. zu Aegina, wiewohl daselbst unter dem gleichviel bedeutenden Namen Οἰκίστης und δωματίτης, Schmid. all Pind. Nom. Ε. p. 114. zu Cyrene, Pind. Pyth. Ε. Epo. Β. v. 10. und anderswo verehret worden. Man hat noch verschiedene Münzen, worauf das mit Stralen oder Lorbern versehene Haupt des Apollo und die Umschrift: ΑΡΧΗΓΕΤΗΣ oder ΑΡΧΑΓΕΤΑ vorkömmt. Haym. Thes. Brit. P. II. p. 132. Hard. num. ant. ill. p. 487. Eben diesen Namen führet auch Herkules auf einem Gefäße, welches zu unsern Zeiten in Maltha ausgegraben worden, und nach Frankreich gekommen ist. Ban. Erl. der Götterl. IV B. 665 S. Sieh Archagetes.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Archegĕtes — (gr.), 1) (Archagetas), der oberste Vorsteher, Anführer, nach den Lykurgischen Gesetzen der Name der Könige zu Sparta; 2) Begründer von Städten, Ahnherr von Geschlechtern, Stammvater …   Pierer's Universal-Lexikon

  • ARCHEGETES — Apollnis cognomen, Graece Α᾿ρχηγητὴς, h. e, Princeps seu Dux: quo in Insul. Naxo insignis fuit, ubi ei Chalcidenses aram exstruxerunt, teste Thucydide l. 16. Servat memoriam eius Inscr. quam Iac. Sponius Hierapoli reperit. ΛΠΟΛΛΩΝΙ ΑΠΧΗΓΗΤΕΙ.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ARCHIGETES vel ARCHEGETES — ARCHIGETES, vel ARCHEGETES Apollinis epitheton. Thucyd. l. 6. Aliis Aigenetes, Graecis Α᾿ειγενέτης, cui Camarinenses, qui sacram Soli insulam incolebant, rem sacram faciebant; uti Deo, qui semper exoriens gignitur, quique ipse generat omnia …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Naxos (Sicily) — Naxos or Naxus (Ancient Greek Νάξος), was an ancient city of Sicily, on the east coast of the island between Catana (modern Catania) and Messana (modern Messina). It was situated on a low point of land at the mouth of the river Acesines (modern… …   Wikipedia

  • Naxos (Sicile) — 37° 49′ 12″ N 15° 16′ 08″ E / 37.82, 15.269 …   Wikipédia en Français

  • Apollo — This article is about the Greek and Roman god. For other uses, see Apollo (disambiguation) and Phoebus (disambiguation). Not to be confused with Phobos (mythology). Apollo …   Wikipedia

  • Actaeon — In Greek mythology, Actaeon (pronEng|ækˈtiən) (Greek: Ακταίων), son of the priestly herdsman Aristaeus and Autonoe in Boeotia, was a famous Theban hero, [Through his mother he was a member of the ruling House of Cadmus.] trained by the centaur… …   Wikipedia

  • Byzantine aristocracy and bureaucracy — The Byzantine Empire had a complex system of aristocracy and bureaucracy, which was inherited from the Roman Empire. At the apex of the pyramid stood the Emperor, sole ruler and divinely ordained, but beneath him a multitude of officials and… …   Wikipedia

  • Giardini Naxos — Infobox CityIT img coa = Giardini Naxos Stemma.gif img coa small = yes official name = Comune di Giardini Naxos name = Giardini Naxos region = Sicily province = Province of Messina (ME) elevation m = 0 area total km2 = 5 population as of = 2004… …   Wikipedia

  • Actaeon — Aktaion (altgriech. Άκτέων oder Άκταίων, lat. Actaeon) ist ein griechischer Heros. Sein Vater war der Hirte Aristaios, ein Sohn des Apollo und der thessalischen Nymphe Kyrene (Diodoros 4, 81, 1 3), seine Mutter Autonoë war eine Tochter des Kadmos …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.