πρευ-μένεια

  • 1 ЕВМЕНИЯ —    • Eumenia,          Ευμένεια или Ευμενία, город во Фригии по дороге из Дорплея в Апамею, основанный Атталом II и названный по имени брата его и предшественника Евмена II, н. Ишикли Eutr. 4, 2. Strab. 12, 576 …

    Реальный словарь классических древностей

  • 2 προμένεια — ἡ, Α προσωνυμία προφήτιδας τής Δωδώνης. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + μένεια (< μενής < μένος), πρβλ. ευ μένεια, δυσ μένεια] …

    Dictionary of Greek

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.