אורח מכניס אורח

  • 1 אורח מכניס אורח — ss{{}} …

    אוצר עברית

  • 2 אין אורח מכניס אורח — חובת המארח היא לדאוג לאורחיו ולא לתת לאורחים לטרוח {{}} …

    אוצר עברית

  • 3 בב — 1 בבא בתרא, שער אחרון, חלק ממסכת נזיקין במשנ 2 בן בית, בן משפחה, ידיד, מקורב, קרוב, מכר, מבקר לעתים קרובות, אורח תדי 3 בן ברית, בעל ברית, ידיד, שותף, חבר, עמית, רע, אוהב, מסור; כינוי ליהודי, עברי, מאמין בדת היהודית, בן לעם ישרא 4 בני ברק, שם עיר… …

    אוצר עברית

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.