xırda-para

 • 1 xırda-para — sif. 1. Xırda, kiçik. Köç vaxtı, özün bilirsən ki, xırda para şeylər çox olur və tərəkəmə əhlində də insaf olmaz, əlinə hər nə gəlsə, ağırlığına, yüngüllüyünə baxmayıb, atır dilsiz ağızsız heyvanın üstə. . F. K.. <Hacı Novruz:> Xırda para… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 2 ilişmək — f. 1. Taxılmaq, taxılıb qalmaq, bir şeyə keçib qalmaq. <İlyasın> saçlarına quru ot və saman çör çöpləri ilişmişdi. Ə. M.. // Qarmaq, mıx kimi iti bir şeyə keçmək. Paltarım mıxa ilişdi. – Çəpərdən hoppananda dəsmal tikana ilişdi. M. C.. Tez… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 3 doğramaq — f. 1. Doğrayıcı, kəsici alətlə bir şeyi xırda xırda kəsmək, parça parça kəsmək; parçalayıb, sındırıb kiçik kiçik hissələrə ayırmaq. Odun doğramaq. Qənd doğramaq. – . . Ətyeyən heyvanın, məsələn, pişiyin dişlərinin hamısı iti bıçaq kimidir. Çünki… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 4 xaşxaş — is. bot. 1. Tərkibində süd şirəsi olan iri çiçəkli və içi xırda toxumlarla dolu qozaşəkilli meyvə verən bitki. Xaşxaşlar cinsi . . birillik, ikiillik və ya çoxillik otlardır. Süd şirələri ağdır. M. Qasımov. Lalələr tökülüb qurtarmış, xaşxaş… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 5 göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.